مصاحبه تلویزیونی از جناب ملکی مدیر مجموعه آسان دوخت

با تولید این نرم افزار کلیه چرخکاران یا افردای که توانایی دوخت دارند میتوانند با استفاده از وب سایت اسان دوخت  انواع الگوی لباس مجلسی زنانه از دامن ساده تا انواع لباس عروس را  در هر کشور یا هر شهر تهیه کنند .

دیدگاه ها بسته شده است