طول عمر الگوی انلاین
4444
در سال 1396 با تشکیل تیم اسان دوخت وب سایت asandukht.com شکل گرفت. این تیم از بهترین خیاطان و برجسته ترین مهندسین برنامه نوس تشکیل شده است . تا بتوانند بعد از سالها تلاش این پروژه را به نتیجه برسانند .

هدف تیم اسان دوخت : متاسفانه خیاطی مثل زبان فرار است واگر تمرین نداشته باشیم به راحتی فراموش میکنیم خیلی از هنر جویان در دوره اموزش لباس دوختند اما متاسفانه بعد از دوره با اندک فاصله ای حتی لباس های قبل را نمیتوانند بدوزن چه برسد به مدلهای جدید در وب سایت اسان دوخت دوخت لباسها با عکس های مرتبط به صورت مقاله تهیه شده تا هنر جو در صورت فراموش کردن با مراجعه به راحتی براش یاد اوری شده و بتوانند لباس مد نظرش رو دوخت کنند.

همه چیز را همگان دانند : مسلما در هیچ کس کامل نیست / خیلی از نخبگان هنر خیاطی گم نام هستند و متاسفانه نمیتوانند از هنر خود استفاده ببرند / تلاش تیم اسان دوخت بر ان است تا با کمک خدا و یاری نخبگان هنر خیاطی در سراسر کشور بتوانیم فضایی را تهیه کنیم تا دوره اموزش طولانی نبوده و از همه مهمتر از تکنیک های روز هنرجویان عزیز بهرمند شوند .

اشتغال زایی و کارافرینی: تیم اسان دوخت در تلاش برای رفاه هر چه بیشتر و دسترسی اسان و ساده کلیه هنرجویان خیاطی / طراحان / اموزشگاهها به کلیه فنون هنر خیاطی میباشد . بخش عمده ای از این هنر تجربه میباشد که رسیدن به ان نیاز به سالها تلاش و زحمت فراوان را نیازمند است. هنر خیاطی دارای تکنیک های فراوان میباشد که اگ با تکنیک های ان اشنایی داشته باشیم یکی از لذت بخش ترین مشاغل میباشد و بلعکس اگر با تکنیک های این هنر اشنایی نداشته باشیم یکی از سخترین و مشکل ترین مشاغل میباشد . هنر جوی عزیزی که با ذوق و علاقه فراوان قدم به این هنر میگذارد و مراحل تحصیلی مرتبط با ان // هزینه بالا // و از همه مهمتر عمر خود را در اموزش این هنر میگذارد اگر نتواند نیاز های ابتدایی پوشاک خود و خانواده اش را تامین کند سرافکنده و شده و احساس شکست راتجربه میکند . خیاطی و طراحی از هنر هایی میباشد که باید هر چند وقت به روز رسانی شده و با تکنیک های روز دنیا همگام شد . تا بتوان پا در عرصه رقابت صنعت پوشاک نهاد. بزرگترین و مهمترین هدف تیم اسان دوخت جمع اوری تکنیک ها و فنون خیاطی و طراحی و در دسترس بودن ان برای همگان به اسانی میباشد. چگونه میتوان به خود اشتغالی رسید؟