۲۰, آبان ,۱۳۹۶

مصاحبه تلویزیونی از جناب ملکی مدیر مجموعه آسان دوخت

تولید الگوی خیاطی زنانه آنلاین
۲۴, شهریور ,۱۳۹۶

اطاق اصناف

۲۴, شهریور ,۱۳۹۶

برگزاری کلاس ارتقاء دوخت اسفراین

۲۴, شهریور ,۱۳۹۶

برگزاری کلاس ارتقاء دوخت شهرک رضوی

۶, شهریور ,۱۳۹۶

شرکت در نمایشگاه بین الملی مشهد

۶, شهریور ,۱۳۹۶

شرکت در نمایشگاه عفاف و حجاب

۵, شهریور ,۱۳۹۶

برگزاری کلاس های عملی

  برگزاری کلاس ارتقاء دوخت در خرم اباد